Bảng Báo Giá Macbook New tại Macbook Giá Sỉ

New 100%: Macbook còn nguyên seal hay hàng nguyên seal nghĩa là máy vẫn chưa được Active (Kích hoạt). Bạn có thể kiểm tra xem Macbook của mình có thực sự là Brannew (mới kính coong) hay không thông qua trang web của Apple check ngày mua macbook, xem ngày active. Nếu chiếc máy của bạn vẫn còn nguyên hộp và có đầy đủ bộ phụ kiện chính hãng thì nó là máy mới 100%.

Bảng giá Macbook Pro 16 New Seal

Macbook Pro 16 inch – 2019 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MVKK2 – MVVM2 2.4GHz 8-core 9th-Core i9 processor/ AMD Radeon Pro 5500M/RAM 64GB/ 8TB SSD New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
MVKK2 – MVVM2 2.3GHz 8-core 9th- Core i9 processor/ AMD Radeon Pro 5500M/ RAM 64GB/ 1TB SSD New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
MVKK2 – MVVM2 2.3GHz 8-core 9th- Core i9 processor/ AMD Radeon Pro 5500M/ RAM 32GB/ 1TB SSD New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
MVKK2 – MVVM2 2.3GHz 8-core 9th- Core i9 processor/ AMD Radeon Pro 5500M/ RAM 16GB/ 1TB SSD New 100% 57.500.000 www.macbookgiasi.vn
MVVJ2 – MVVL2 2.6GHz 6-core 9th-generation Intel Core i7/ AMD Radeon Pro 5300M/ RAM 16GB/ 512Gb SSD New 100% 56.500.000 www.macbookgiasi.vn

Bảng giá Macbook Pro 15 inch New Seal

Macbook Pro 15 inch – 2019 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MV912-Gray / MV932-Silver 2.3GhZ-Core i9/ Ram 16Gb/ SSD 512GB-Radeon Pro 560X with 4GB New 100% 51.900.000 https://bit.ly/2LBtv9P
MV902-Gray / MV922-Silver 2.6GHz-Core i7/ Ram 16Gb/ SSD 256GB-Radeon Pro 555X with 4GB New 100% 44.900.000 https://bit.ly/2LsiGq8
Macbook Pro 15 inch – 2018 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MR942-MR972 2.6 GHz-Core i7/ Ram 16GB/ SSD 512GB New 100% Liên Hệ https://bit.ly/2Lr91QV
MR932-MR962 2.2 GHz-Core i7/ Ram 16GB/ SSD 256GB New 100% Liên Hệ https://bit.ly/2WuApE2

Bảng giá Macbook Pro 13 inch New Seal

Macbook Pro 13 inch – 2020 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MYD82 – MYDA2 Grey/Sliver – Chính Hãng VN/SA Core Apple M1 – 8 Core / Ram 8gb / SSD 256GB New 100% Liên Hệ https://bit.ly/2WTbEAd
MYD92 – MYDC2 Grey/Sliver – Chính Hãng VN/SA Core Apple M1 – 8 Core / Ram 8gb / SSD 512GB New 100% Liên Hệ https://bit.ly/2WTbEAd
MYD82 – MYDA2 Grey/Sliver Core Apple M1 – 8 Core / Ram 8gb / SSD 256GB New 100% 30.200.000 https://bit.ly/2WTbEAd
MYD92 – MYDC2 Grey/Sliver Core Apple M1 – 8 Core / Ram 8gb / SSD 512GB New 100% 34.900.000 https://bit.ly/2WTbEAd
Grey/Sliver Core Apple M1 – 8 Core / Ram 16gb / SSD 256GB New 100% 37.500.000
Grey/Sliver Core Apple M1 – 8 Core / Ram 16gb / SSD 256GB New 100% 42.900.000
Macbook Pro 13 inch – 2020 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MWP52 GRAY / MWP82 SILVER 2.0 GHz-Core i5 Quad Core Gen 10/ Ram 16gb/ SSD 1TB New 100% Liên Hệ https://bit.ly/2WTbEAd
MWP42 GRAY / MWP72 SILVER 2.0 GHz-Core i5 Quad Core Gen 10/ Ram 16gb/ SSD 512Gb New 100% Liên Hệ https://bit.ly/3fMqaT4
MXK52 GRAY / MXK72 SILVER 1.4 GHz-Core i5 Quad Core Gen 8/ Ram 8gb/ SSD 512Gb New 100% Liên Hệ https://bit.ly/2ArKjh4
MXK32 GRAY / MXK62 SILVER 1.4 GHz-Core i5 Quad Core Gen 8/ Ram 8gb/ SSD 256Gb New 100% Liên Hệ https://bit.ly/3dILVkH
Macbook Pro 13 inch – 2019 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MV972-GRAY / MV932-Silver 2.4 GHz-Core i5/ Ram 8gb/ SSD 512GB New 100% Liên Hệ https://bit.ly/2yRnD9v
MV962-GRAY / MV992-Silver 2.5GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 256GB New 100% Liên Hệ https://bit.ly/2yVrIJE
MUHP2-GRAY / MHUR2-Silver 1.4 GHz-Core i5/ Ram 8gb/ SSD 256GB New 100% 29.500.000 https://bit.ly/2ApIGjV
MUHN2-GRAY / MUHQ2-Silver 1.4 GHz-Core i5/ Ram 8gb/ SSD 128GB New 100% 26.500.000 https://bit.ly/2Th66Pd
Macbook Pro 13 inch – 2018 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MR9R2-MR9V2 2.3 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 512GB New 100% Liên Hệ https://bit.ly/3bqpRKk
MR9Q2-MR9U2 2.3 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 256GB New 100% Liên Hệ https://bit.ly/2WSEZdX

Bảng giá Macbook Air New Seal

Macbook Air 13 inch – 2020 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MGN63-MGN93-MGND3 – Chính Hãng VN/SA Core Apple M1 / Ram 8gb / SSD 256GB New 100% Liên Hệ
MGN63-MGN93-MGND3 – Chính Hãng VN/SA Core Apple M1 / Ram 8gb / SSD 512GB New 100% Liên Hệ
MGN63-MGN93-MGND3 Core Apple M1 / Ram 8gb / SSD 256GB New 100% GOLD: 24.800.000

SILVER: 25.200.000

GRAY: 25.500.000

MGN63-MGN93-MGND3 Core Apple M1 / Ram 8gb / SSD 512GB New 100% 29.900.000
Macbook Air 13 inch – 2020 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MVH52 GOLD 1.1 GHz-Core i5 Gen 10/ Ram 8gb/ SSD 512GB New 100% Liên Hệ https://bit.ly/2LuWtaY
MVH42 – SILVER 1.1 GHz-Core i5 Gen 10/ Ram 8gb/ SSD 512GB New 100% Liên Hệ https://bit.ly/2Wv9V5l
MVH22 – GRAY 1.1 GHz-Core i5 Gen 10/ Ram 8gb/ SSD 512GB New 100% Liên Hệ https://bit.ly/2Wv9V5l
MVH52 GOLD 1.1 GHz-Core i5 Gen 10/ Ram 8gb/ SSD 256GB New 100% order từ USA https://bit.ly/2LuWtaY
MVH42 – SILVER 1.1 GHz-Core i5 Gen 10/ Ram 8gb/ SSD 256GB New 100% order từ USA https://bit.ly/2Wv9V5l
MVH22 – GRAY 1.1 GHz-Core i5 Gen 10/ Ram 8gb/ SSD 256GB New 100% order từ USA https://bit.ly/2Wv9V5l
MWTL2 – GOLD 1.1 GHz-Core i3 Gen 10/ Ram 8gb/ SSD 256GB New 100% Liên Hệ https://bit.ly/2Wv9V5l
MWTK2 – SILVER 1.1 GHz-Core i3 Gen 10/ Ram 8gb/ SSD 256GB New 100% Liên Hệ https://bit.ly/2Wv9V5l
MWTJ2 – GRAY 1.1 GHz-Core i3 Gen 10/ Ram 8gb/ SSD 256GB New 100% Liên Hệ https://bit.ly/2Wv9V5l
Macbook Air 13 inch – 2019 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MVFH2 – GRAY
MVFK2 – SILVER
MVFM2 – GOLD
1.6 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 128GB New 100% 22.900.000 https://bit.ly/2LBw5N3
MVFJ2 – GRAY
MVFL2 – SILVER
MVFN2 – GOLD
1.6 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 256GB New 100% 25.900.000 https://bit.ly/2zvaEdA
Macbook Air 13 inch – 2018 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MRE82 – GRAY
MREA2 – SILVER
MREE2 – GOLD
1.6 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 128GB New 100% Liên Hệ https://bit.ly/3fGo9b7
MRE92 – GRAY
MREC2 – SILVER
MREF2 – GOLD
1.6 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 256GB New 100% Liên Hệ https://bit.ly/2YVGtHb
Macbook Air 13 inch – 2017 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MQD32-SILVER 1.8 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 128GB New 100% Liên Hệ https://bit.ly/2WtjUaY
Xem thêm Chính Sách Bảo Hành tại đây