Bảng Báo Giá Macbook Like New 99% tại Macbook Giá Sỉ

Fullbox như mới: Máy mới chưa qua sử dụng còn nguyên hộp bao gồm sạc cáp zin.
Máy đẹp như mới / Like New: Máy dùng lướt rất ít, không có bất kỳ trầy xướt & cấn móp, bao gồm sạc và cáp zin.
Máy đẹp 99% : Máy đã dùng, không hề cấn móp, đôi khi có chấm xước nhẹ không đáng kể, bao gồm sạc và cáp zin
Máy đẹp 98% : Máy đã dùng, tuy nhiên máy đã có trầy, hoặc máy có cấn góc nhẹ, bao gồm sạc và cáp zin

Bảng giá Macbook Pro 16 inch Like New 99%

Macbook Pro 16 inch – 2019 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MVKK2 – MVVM2 2.3GHz 8-core 9th- Core i9/ RAM 32GB/ SSD 1TB/ AMD Radeon Pro 5500M USED-99% Liên Hệ https://bit.ly/3df295k
MVKK2 – MVVM2 2.3GHz 8-core 9th- Core i9/ RAM 16GB/ SSD 1TB/ AMD Radeon Pro 5500M USED-99% 49.900.000 https://bit.ly/2Mhm7QZ
MVVJ2 – MVVL2 2.6GHz 6-core 9th Core i7/ RAM 16GB/ SSD 512Gb/ AMD Radeon Pro 5300M USED-99% 44.900.000 https://bit.ly/3eD8GH8

Bảng giá Macbook Pro 15 inch Like New 99%

Macbook Pro 15 inch – 2019 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MV912-Gray / MV932-Silver 2.3GhZ-Core i9/ Ram 16Gb/ SSD 512GB-Radeon Pro 560X with 4GB USED-99% 45.500.000 https://bit.ly/3cvfFRX
MV902-Gray / MV922-Silver 2.6GHz-Core i7/ Ram 16Gb/ SSD 256GB-Radeon Pro 555X with 4GB USED-99% 40.500.000 https://bit.ly/2YVjqMJ
Macbook Pro 15 inch – 2018 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MR942-MR972 2.6 GHz-Core i7/ Ram 16GB/ SSD 512GB USED 99% 40.900.000 https://bit.ly/2LqB5UA
MR932-MR962 2.2 GHz-Core i7/ Ram 16GB/ SSD 256GB USED 99% 37.900.000 https://bit.ly/2Z066qq
Macbook Pro 15 inch – 2017 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MPTT2-GRAY/ MPTV2-SILVER 2.9 GHz-Core i7/ Ram 16GB/ SSD 512GB USED 99% 35.500.000 https://bit.ly/3fL6jne
MPTR2-GRAY/ MPTU2-SILVER 2.8 GHz-Core i7/ Ram 16GB/ SSD 256GB USED 99% 33.500.000 https://bit.ly/2WpnmU6
Macbook Pro 15 inch – 2016 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MLH42-GRAY/ MLW82-SILVER 2.7 GHz-Core i7/ Ram 16GB/ SSD 512GB USED 99% 31.500.000 https://bit.ly/2LqC2Mo
MLH32-GRAY/ MLH72-SILVER 2.6 GHz-Core i7/ Ram 16GB/ SSD 256GB USED 99% 28.500.000 https://bit.ly/2SXTgVx
Macbook Pro 15 inch – 2015 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MJLT2-SILVER 2.5 GHz Core i7/ Ram 16Gb/ SSD 512GB USED 99% 27.500.000 https://bit.ly/2WVdi4x
MJLQ2-SILVER 2.2 GHz Core i7/ Ram 16Gb/ SSD 256GB USED 99% 23.900.000 https://bit.ly/3dHneFg
Macbook Pro 15 inch – 2014 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MGXC2-SILVER 2.5 GHz-Core i7/ Ram 16GB/ SSD 512GB USED 99% 22.900.000 https://bit.ly/2Wt8IeQ
MGXA2-SILVER 2.2 GHz-Core i7/ Ram 16GB/ SSD 256GB USED 99% 18.900.000 https://bit.ly/2AhjcFc

Bảng giá Macbook Pro 13 inch Like New 99%

Macbook Pro 13 inch – 2019 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MV972-GRAY / MV932-Silver 2.4 GHz/ Core i5/ Ram 8gb/ SSD 512GB USED 99% 31.900.000 https://bit.ly/3cwk9aU
MV972-GRAY / MV932-Silver 2.4 GHz/ Core i5/ Ram 16gb/ SSD 512GB USED 99% 33.900.000 https://bit.ly/3cwk9aU
MV972-GRAY / MV932-Silver 2.4 GHz/ Core i7/ Ram 16gb/ SSD 512GB USED 99% 35.900.000 https://bit.ly/3cwk9aU
MV962-GRAY / MV992-Silver 2.4 GHz/ Core i5/ Ram 8gb/ SSD 256GB USED 99% 29.900.000 https://bit.ly/35VFgB2
MUHP2-GRAY / MHUR2-Silver 1.4 GHz-Core i5/ Ram 8gb/ SSD 256GB USED 99% 25.500.000 https://bit.ly/35VFkAM
MUHN2-GRAY / MUHQ2-Silver 1.4 GHz-Core i5/ Ram 8gb/ SSD 128GB USED 99% 22.900.000 https://bit.ly/2yIHWGf
Macbook Pro 13 inch – 2018 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MR9R2-MR9V2 2.3 GHz/ Core i5/ Ram 8GB/ SSD 512GB USED 99% 30.500.000 https://bit.ly/2ApW73p
MR9Q2-MR9U2 2.3 GHz/ Core i5/ Ram 8GB/ SSD 256GB USED 99% 28.500.000 https://bit.ly/2YXI2UY
Macbook Pro 13 inch – 2017 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MPXW2-GRAY/ MPXY2-SILVER 3.1 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 512GB USED 99% 26.900.000 https://bit.ly/2WsUla5
MPXV2-GRAY/ MPXX2-SILVER 3.1 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 256GB USED 99% 25.500.000 https://bit.ly/2yRRxKO
MPXT2-GRAY/ MPXU2-SILVER 2.3 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 256GB USED 99% 22.500.000 https://bit.ly/2X5FDVV
MPXQ2-GRAY/ MPXR2-SILVER 2.3 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 128GB USED 99% 20.500.000 https://bit.ly/35XkMYw
Macbook Pro 13 inch – 2016 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MNQF2-GRAY/ MNQG2-SILVER 2.9 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 512GB USED 99% 24.500.000 https://bit.ly/3fGrSFD
MLH12-GRAY/ MLVP2-SILVER 2.9 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 256GB USED 99% 22.500.000 https://bit.ly/2zC4Kri
Macbook Pro 13 inch – 2015 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MF843-SILVER 3.1 GHz-Core i7/ Ram16GB/ SSD 512GB USED 99% 23.900.000 https://bit.ly/2T0mfYR
MF841-SILVER 2.9 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 512GB USED 99% 19.900.000 https://bit.ly/3bsz8Bp
MF840-SILVER 2.7 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 256GB USED 99% 17.900.000 https://bit.ly/2y1y9KY
MF839-SILVER 2.7 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 256GB USED 99% 16.500.000 https://bit.ly/3cwsFqG
Macbook Pro 13 inch – 2014 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MGX92-SILVER 2.8 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 512GB USED 99% Liên Hệ https://bit.ly/2WVgYDn
MGX82-SILVER 2.6 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 256GB USED 99% Liên Hệ https://bit.ly/2As990p
MGX72-SILVER 2.6 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 128GB USED 99% Liên Hệ https://bit.ly/2Ap67Ke

Bảng giá Macbook Air Like New 99%

Macbook Air 13 inch – 2019 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MVFJ2-Grey

MVFL2-Silver

MVFN2-Gold

1.6 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 256GB USED-99% 22.500.000 www.macbookgiasi.vn
MVFH2-Grey

MVFK2-Silver

MVFM2-Gold

1.6 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 128GB USED-99% 19.500.000 www.macbookgiasi.vn
Macbook Air 13 inch – 2018 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MRE92 – Grey

MREC2 – Silver

MREF2 – Gold

1.6 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 256GB USED-99% 20.500.000 www.macbookgiasi.vn
MRE82 – Grey

MREA2 – Silver

MREE2 – Gold

1.6 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 128GB USED-99% 18.500.000 www.macbookgiasi.vn
Macbook Air 13 inch – 2017 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MQD42-SILVER 1.8 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 256GB USED-99% 16.900.000 https://bit.ly/3fGeAJ4
MQD42-SILVER 2.2 GHz-Core i7/ Ram 8GB/ SSD 256GB USED-99% 18.500.000 https://bit.ly/2LlqSc1
MQD32-SILVER 1.8 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 128GB USED-99% 15.500.000 https://bit.ly/2WQyxEp
MQD32-SILVER 2.2 GHz-Core i7/ Ram 8GB/ SSD 128GB USED-99% 16.500.000 www.macbookgiasi.vn
Macbook Air 13 inch – 2016 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MMGG2-SILVER 1.6 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 256GB USED-99% 14.500.000 https://bit.ly/3fM8YNh
MMGF2-SILVER 1.6 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 128GB USED-99% 13.900.000 https://bit.ly/2Lq3Lgw
Macbook Air 13 inch – 2015 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MJVG2-SILVER 1.6 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 256GB USED-99% 14.500.000 https://bit.ly/3ctvPet
MJVE2-SILVER 1.6 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 128GB USED-99% 12.500.000 https://bit.ly/3fMQCvC
Macbook Air 13 inch – 2014 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MD761B-SILVER 1.4 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 128GB USED-99% 13.500.000 www.macbookgiasi.vn
MD760B-SILVER 1.4 GHz-Core i5/ Ram 4GB/ SSD 128GB USED-99% 12.500.000 https://bit.ly/2zwluju
Macbook Air 13 inch – 2013 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MD761-SILVER 1.3 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 256GB USED-99% 12.500.000 www.macbookgiasi.vn
MD760B-SILVER 1.3 GHz-Core i5/ Ram 8GB/ SSD 128GB USED-99% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Macbook Air 11.6 inch – 2015 Cấu Hình Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
MJVP2-SILVER 1.6 GHz-Core i5/ Ram 4GB/ SSD 256GB USED-99% 12.900.000 https://bit.ly/2YYzb5j
MJVM2-SILVER 1.6 GHz-Core i5/ Ram 4GB/ SSD 128GB USED-99% 11.900.000 https://bit.ly/2YVNDex
Xem thêm Chính Sách Bảo Hành tại đây