Bảng Báo Giá iPhone New tại Macbook Giá Sỉ

New 100%: iPhone còn nguyên seal hay hàng nguyên seal nghĩa là máy vẫn chưa được Active (Kích hoạt). Bạn có thể kiểm tra xem điện thoại của mình có thực sự là Brannew (mới kính coong) hay không thông qua trang web của Apple check ngày mua iPhone, xem ngày active. Nếu chiếc máy của bạn vẫn còn nguyên hộp và có đầy đủ bộ phụ kiện chính hãng thì nó là máy mới 100%.

IPHONE 12 PRO MAX Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
Gold 512Gb New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Blue 512Gb New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Silver 512Gb New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Gray 512Gb New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Gold 256Gb New 100% 29.500.000 www.macbookgiasi.vn
Blue 256Gb New 100% 29.500.000 www.macbookgiasi.vn
Silver 256Gb New 100% 29.500.000 www.macbookgiasi.vn
Gray 256Gb New 100% 29.500.000 www.macbookgiasi.vn
Gold 128Gb New 100% 27.500.000 www.macbookgiasi.vn
Blue 128Gb New 100% 27.500.000 www.macbookgiasi.vn
Silver 128Gb New 100% 27.500.000 www.macbookgiasi.vn
Gray 128Gb New 100% 27.500.000 www.macbookgiasi.vn
IPHONE 12 PRO Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
Gold 512Gb New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Blue 512Gb New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Silver 512Gb New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Gray 512Gb New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Gold 256Gb New 100% 27.900.000 www.macbookgiasi.vn
Blue 256Gb New 100% 27.900.000 www.macbookgiasi.vn
Silver 256Gb New 100% 27.900.000 www.macbookgiasi.vn
Gray 256Gb New 100% 27.900.000 www.macbookgiasi.vn
Gold 128Gb New 100% 25.500.000 www.macbookgiasi.vn
Blue 128Gb New 100% 25.500.000 www.macbookgiasi.vn
Silver 128Gb New 100% 25.500.000 www.macbookgiasi.vn
Gray 128Gb New 100% 25.500.000 www.macbookgiasi.vn
IPHONE 12 Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
Tất cả các màu 256Gb New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Tất cả các màu 128Gb New 100% 21.900.000 www.macbookgiasi.vn
Tất cả các màu 64Gb New 100% 20.900.000 www.macbookgiasi.vn
IPHONE THE NEW SE 2020 Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
Red 256Gb New 100% 15.900.000 www.macbookgiasi.vn
Gray / Silver 256Gb New 100% 15.700.000 www.macbookgiasi.vn
Red 128Gb New 100% 13.200.000 www.macbookgiasi.vn
Gray / Silver 128Gb New 100% 12.900.000/12.900.000 www.macbookgiasi.vn
Red 64Gb New 100% 11.900.000 www.macbookgiasi.vn
Gray / Silver 64Gb New 100% 11.600.000 / 11.600.000 www.macbookgiasi.vn
IPHONE 11 PRO MAX Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
Gold 512Gb New 100% 32.900.000 www.macbookgiasi.vn
Midnight Green 512Gb New 100% 32.900.000 www.macbookgiasi.vn
Silver 512Gb New 100% 32.900.000 www.macbookgiasi.vn
Gray 512Gb New 100% 31.300.000 www.macbookgiasi.vn
Gold 256Gb New 100% 30.500.000 www.macbookgiasi.vn
Midnight Green 256Gb New 100% 30.500.000 www.macbookgiasi.vn
Silver 256Gb New 100% 30.500.000 www.macbookgiasi.vn
Gray 256Gb New 100% 29.300.000 www.macbookgiasi.vn
Gold 64Gb New 100% 27.200.000 www.macbookgiasi.vn
Midnight Green 64Gb New 100% 27.200.000 www.macbookgiasi.vn
Silver 64Gb New 100% 27.200.000 www.macbookgiasi.vn
Gray 64Gb New 100% 26.200.000 www.macbookgiasi.vn
IPHONE 11 PRO Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
Gold 512Gb New 100% 29.300.000 www.macbookgiasi.vn
Midnight Green 512Gb New 100% 29.300.000 www.macbookgiasi.vn
Silver 512Gb New 100% 29.300.000 www.macbookgiasi.vn
Gray 512Gb New 100% 28.300.000 www.macbookgiasi.vn
Gold 256Gb New 100% 27.900.000 www.macbookgiasi.vn
Midnight Green 256Gb New 100% 27.900.000 www.macbookgiasi.vn
Silver 256Gb New 100% 27.900.000 www.macbookgiasi.vn
Gray 256Gb New 100% 27.200.000 www.macbookgiasi.vn
Gold 64Gb New 100% 25.200.000 www.macbookgiasi.vn
Midnight Green 64Gb New 100% 25.200.000 www.macbookgiasi.vn
Silver 64Gb New 100% 25.200.000 www.macbookgiasi.vn
Gray 64Gb New 100% 23.500.000 www.macbookgiasi.vn
IPHONE 11 Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
Red 256Gb New 100% 21.200.000 www.macbookgiasi.vn
Purple 256Gb New 100% 21.200.000 www.macbookgiasi.vn
Yellow 256Gb New 100% 21.200.000 www.macbookgiasi.vn
Green mint 256Gb New 100% 21.500.000 www.macbookgiasi.vn
White 256Gb New 100% 21.500.000 www.macbookgiasi.vn
Black 256Gb New 100% 21.200.000 www.macbookgiasi.vn
Red 128Gb New 100% 18.500.000 www.macbookgiasi.vn
Purple 128Gb New 100% 18.500.000 www.macbookgiasi.vn
Yellow 128Gb New 100% 18.500.000 www.macbookgiasi.vn
Green mint 128Gb New 100% 18.900.000 www.macbookgiasi.vn
White 128Gb New 100% 18.900.000 www.macbookgiasi.vn
Black 128Gb New 100% 18.500.000 www.macbookgiasi.vn
Red 64Gb New 100% 17.900.000 www.macbookgiasi.vn
Purple 64Gb New 100% 17.900.000 www.macbookgiasi.vn
Yellow 64Gb New 100% 17.900.000 www.macbookgiasi.vn
Green mint 64Gb New 100% 18.500.000 www.macbookgiasi.vn
White 64Gb New 100% 18.500.000 www.macbookgiasi.vn
Black 64Gb New 100% 17.900.000 www.macbookgiasi.vn
IPHONE XS MAX Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
Silver 512Gb New 100% call www.macbookgiasi.vn
Gray 512Gb New 100% call www.macbookgiasi.vn
Gold 512Gb New 100% call www.macbookgiasi.vn
Silver 256Gb New 100% 20.900.000 www.macbookgiasi.vn
Gray 256Gb New 100% 20.900.000 www.macbookgiasi.vn
Gold 256Gb New 100% 21.300.000 www.macbookgiasi.vn
Silver 64Gb New 100% 18.900.000 www.macbookgiasi.vn
Gray 64Gb New 100% 17.900.000 www.macbookgiasi.vn
Gold 64Gb New 100% 18.800.000 www.macbookgiasi.vn
IPHONE XS Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
Silver 512Gb New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Gray 512Gb New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Gold 512Gb New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Silver 256Gb New 100% call www.macbookgiasi.vn
Gray 256Gb New 100% call www.macbookgiasi.vn
Gold 256Gb New 100% call www.macbookgiasi.vn
Silver 64Gb New 100% 16.200.000 www.macbookgiasi.vn
Gray 64Gb New 100% 16.200.000 www.macbookgiasi.vn
Gold 64Gb New 100% 17.300.000 www.macbookgiasi.vn
IPHONE X Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
Silver 256Gb New 100% call www.macbookgiasi.vn
Gray 256Gb New 100% call www.macbookgiasi.vn
Silver 64Gb New 100% call www.macbookgiasi.vn
Gray 64Gb New 100% call www.macbookgiasi.vn
Xem thêm Chính Sách Bảo Hành tại đây