Bảng Báo Giá iPhone Like New 99% tại Macbook Giá Sỉ

Fullbox như mới: Máy mới chưa qua sử dụng còn nguyên hộp bao gồm sạc cáp zin.
Máy đẹp như mới / Like New: Máy dùng lướt rất ít, không có bất kỳ trầy xướt & cấn móp, bao gồm sạc và cáp zin.
Máy đẹp 99% : Máy đã dùng, không hề cấn móp, đôi khi có chấm xước nhẹ không đáng kể, bao gồm sạc và cáp zin
Máy đẹp 98% : Máy đã dùng, tuy nhiên máy đã có trầy, hoặc máy có cấn góc nhẹ, bao gồm sạc và cáp zin

IPHONE 11 PRO MAX Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
Midnight Green 512Gb Máy đẹp 99% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Gold / Silver 512Gb Máy đẹp 99% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Gray 512Gb Máy đẹp 99% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Midnight Green 256Gb Máy đẹp 99% 23.900.000 www.macbookgiasi.vn
Gold / Silver 256Gb Máy đẹp 99% 23.900.000 www.macbookgiasi.vn
Gray 256Gb Máy đẹp 99% 23.900.000 www.macbookgiasi.vn
Midnight Green 64Gb Máy đẹp 99% 22.300.000 www.macbookgiasi.vn
Gold / Silver 64Gb Máy đẹp 99% 22.300.000 www.macbookgiasi.vn
Gray 64Gb Máy đẹp 99% 22.300.000 www.macbookgiasi.vn
IPHONE 11 PRO Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
Midnight Green 512Gb Máy đẹp 99% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Gold 512Gb Máy đẹp 99% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Silver 512Gb Máy đẹp 99% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Gray 512Gb Máy đẹp 99% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Midnight Green256Gb Máy đẹp 99% 19.900.000 www.macbookgiasi.vn
Gold 256Gb Máy đẹp 99% 19.900.000 www.macbookgiasi.vn
Silver 256Gb Máy đẹp 99% 19.900.000 www.macbookgiasi.vn
Gray 256Gb Máy đẹp 99% 19.900.000 www.macbookgiasi.vn
Midnight Green 64Gb Máy đẹp 99% 18.300.000 www.macbookgiasi.vn
Gold 64Gb Máy đẹp 99% 18.300.000 www.macbookgiasi.vn
Silver 64Gb Máy đẹp 99% 18.300.000 www.macbookgiasi.vn
Gray 64Gb Máy đẹp 99% 18.300.000 www.macbookgiasi.vn
IPHONE 11 Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
256Gb: Full Màu

Green mint / White

Máy đẹp 99% Liên Hệ

Liên Hệ

www.macbookgiasi.vn
Red 128Gb Máy đẹp 99% 15.900.000 www.macbookgiasi.vn
Purple 128Gb Máy đẹp 99% 15.900.000 www.macbookgiasi.vn
Yellow 128Gb Máy đẹp 99% 15.900.000 www.macbookgiasi.vn
Green mint 128Gb Máy đẹp 99% 15.900.000 www.macbookgiasi.vn
White 128Gb Máy đẹp 99% 15.900.000 www.macbookgiasi.vn
Black 128Gb Máy đẹp 99% 15.900.000 www.macbookgiasi.vn
Red 64Gb Máy đẹp 99% 14.900.000 www.macbookgiasi.vn
Purple 64Gb Máy đẹp 99% 14.900.000 www.macbookgiasi.vn
Yellow 64Gb Máy đẹp 99% 14.900.000 www.macbookgiasi.vn
Green mint 64Gb Máy đẹp 99% 14.900.000 www.macbookgiasi.vn
White 64Gb Máy đẹp 99% 14.900.000 www.macbookgiasi.vn
Black 64Gb Máy đẹp 99% 14.900.000 www.macbookgiasi.vn
IPHONE XS MAX Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
Gold 256Gb Máy đẹp 99% 15.500.000 www.macbookgiasi.vn
Silver 256Gb Máy đẹp 99% 15.000.000 www.macbookgiasi.vn
Gray 256Gb Máy đẹp 99% 15.000.000 www.macbookgiasi.vn
Gold 64Gb Máy đẹp 99% 14.400.000 www.macbookgiasi.vn
Silver 64Gb Máy đẹp 99% 13.900.000 www.macbookgiasi.vn
Gray 64Gb Máy đẹp 99% 13.900.000 www.macbookgiasi.vn
IPHONE XS Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
Gold 512Gb Máy đẹp 99% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Gray / Silver 512Gb Máy đẹp 99% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Gold 256Gb Máy đẹp 99% 14.100.000 www.macbookgiasi.vn
Gray / Silver 256Gb Máy đẹp 99% 13.600.000 www.macbookgiasi.vn
Gold 64Gb Máy đẹp 99% 12.400.000 www.macbookgiasi.vn
Gray / Silver 64Gb Máy đẹp 99% 11.900.000 www.macbookgiasi.vn
IPHONE X Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
Silver 256Gb Máy đẹp 99% 10.900.000 www.macbookgiasi.vn
Gray 256Gb Máy đẹp 99% 10.900.000 www.macbookgiasi.vn
Silver 64Gb Máy đẹp 99% 9.900.000 www.macbookgiasi.vn
Gray 64Gb Máy đẹp 99% 9.900.000 www.macbookgiasi.vn
IPHONE 8 PLUS Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
Gold/RED 256Gb Máy đẹp 99% 10.900.000 www.macbookgiasi.vn
Gray/Silver 256Gb Máy đẹp 99% 10.900.000 www.macbookgiasi.vn
Red 64Gb Máy đẹp 99% 9.400.000 www.macbookgiasi.vn
Gold 64Gb Máy đẹp 99% 9.400.000 www.macbookgiasi.vn
Silver 64Gb Máy đẹp 99% 9.400.000 www.macbookgiasi.vn
Gray 64Gb Máy đẹp 99% 9.400.000 www.macbookgiasi.vn
IPHONE 8 Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
RED 256Gb Máy đẹp 99% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Gray/Silver / Gold 256Gb Máy đẹp 99% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Red 64Gb Máy đẹp 99% 6.600.000 www.macbookgiasi.vn
Gray/ Silver/ Gold 64Gb Máy đẹp 99% 6.600.000 www.macbookgiasi.vn
IPHONE 7 PLUS Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
RED 256Gb Máy đẹp 99% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Rose/ Black/ Silver/ Gold 256Gb Máy đẹp 99% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Red 128Gb Máy đẹp 99% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Rose/ Black/ Silver/ Gold 128Gb Máy đẹp 99% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Rose/ Black/ Silver/ Gold 32Gb Máy đẹp 99% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
IPHONE 7 Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
RED 128Gb Máy đẹp 99% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Black 128Gb Máy đẹp 99% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Rose/Silver/Gold 128Gb Máy đẹp 99% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Black 32Gb Máy đẹp 99% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Rose/Silver/Gold 32Gb Máy đẹp 99% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
Xem thêm Chính Sách Bảo Hành tại đây