Bảng Báo Giá iPad New Seal tại Macbook Giá Sỉ

New 100%: iPad còn nguyên seal hay hàng nguyên seal nghĩa là máy vẫn chưa được Active (Kích hoạt). Bạn có thể kiểm tra xem iPad của mình có thực sự là Brannew (mới kính coong) hay không thông qua trang web của Apple check ngày mua iPad, xem ngày active. Nếu chiếc máy của bạn vẫn còn nguyên hộp và có đầy đủ bộ phụ kiện chính hãng thì nó là máy mới 100%.

APPLE THE NEW IPAD (CHƯA ACTIVE) Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
iPad Mini 5-64Gb WIFI (Gold/Silver/Gray) New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
iPad Mini 5-64Gb 4G (Gold/Silver/Gray) New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
iPad Mini 5-256Gb Wifi (Gold/Silver/Gray) New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
iPad Mini 5-256Gb 4G (Gold/Silver/Gray) New 100% 15.700.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 2020 11 inch 128Gb Wifi (Silver/Gray) New 100% 20.900.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 2020 11 inch 128Gb 4G (Silver/Gray) New 100% 24.500.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 2020 11 inch 256Gb Wifi (Silver/Gray) New 100% 22.500.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 2020 11 inch 256Gb 4G (Silver/Gray) New 100% 26.500.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 11 2020 inch 512Gb Wifi (Silver/Gray) New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 2020 11 inch 512Gb 4G (Silver/Gray) New 100% 30.800.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 11 inch 1TB WIFI (Silver/Gray) New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 11 inch 1TB 4G (Silver/Gray) New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 2020 12.9 inch 128Gb Wifi (Silver/Gray) New 100% 24.800.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 2020 12.9 inch 64Gb 4G (Silver/Gray) New 100% 27.900.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 2020 12.9 inch 256Gb Wifi (Silver/Gray) New 100% 26.500.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 2020 12.9 inch 256Gb 4G (Silver/Gray) New 100% 29.900.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 2020 12.9 inch 512Gb Wifi (Silver/Gray) New 100% 30.900.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 2020 12.9 inch 512Gb 4G (Silver/Gray) New 100% 33.800.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 2020 12.9 inch 1TB Wifi (Gold/Silver/Gray) New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 2020 12.9 inch 1TB 4G (Gold/Silver/Gray) New 100% 37.900.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Air 3 – 10.5 inch 64Gb Wifi (Gold/Silver/Gray) New 100% 12.800.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Air 3 – 10.5 inch 64Gb 4G (Gold/Silver/Gray) New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
iPad Air 3 – 10.5 inch 256Gb Wifi (Gold/Silver/Gray) New 100% 14.300.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Air 3 – 10.5 inch 256Gb 4G (Gold/Silver/Gray) New 100% 18.200.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Gen 7 32Gb Wifi (Rose/Gold/Silver/Gray) New 100% 8.700.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Gen 7 32Gb 4G (Rose/Gold/Silver/Gray) New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
iPad Gen 7 128Gb Wifi (Rose/Gold/Silver/Gray) New 100% 10.800.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Gen 7 128Gb 4G(Rose/Gold/Silver/Gray) New 100% 13.990.000 www.macbookgiasi.vn