Bảng Báo Giá iPad Like New 99% tại Macbook Giá Sỉ

Fullbox như mới: Máy mới chưa qua sử dụng còn nguyên hộp bao gồm sạc cáp zin.
Máy đẹp như mới / Like New: Máy dùng lướt rất ít, không có bất kỳ trầy xướt & cấn móp, bao gồm sạc và cáp zin.
Máy đẹp 99% : Máy đã dùng, không hề cấn móp, đôi khi có chấm xước nhẹ không đáng kể, bao gồm sạc và cáp zin
Máy đẹp 98% : Máy đã dùng, tuy nhiên máy đã có trầy, hoặc máy có cấn góc nhẹ, bao gồm sạc và cáp zin

APPLE IPAD CŨ Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
iPad Pro 11″ 64Gb Silver Máy đẹp 99% 16.500.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 11″ 64Gb Gray Máy đẹp 99% 16.600.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 10.5″ 512Gb Rose Máy đẹp 99% 13.500.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 10.5″ 512Gb Gold Máy đẹp 99% 13.200.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 10.5″ 512Gb Silver Máy đẹp 99% 13.000.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 10.5″ 512Gb Gray Máy đẹp 99% 13.000.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 10.5″ 256Gb Rose Máy đẹp 99% 12.900.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 10.5″ 256Gb Gold Máy đẹp 99% 12.800.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 10.5″ 256Gb Silver Máy đẹp 99% 12.500.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 10.5″ 256Gb Gray Máy đẹp 99% 12.500.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 10.5″ 64Gb Rose Máy đẹp 99% 12.200.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 10.5″ 64Gb Gold Máy đẹp 99% 11.900.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 10.5″ 64Gb Silver Máy đẹp 99% 11.900.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 10.5″ 64Gb Gray Máy đẹp 99% 11.900.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 9.7″ 256Gb Rose Máy đẹp 99% 11.600.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 9.7″ 256Gb Gold Máy đẹp 99% 10.800.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 9.7″ 256Gb Silver Máy đẹp 99% 10.800.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 9.7″ 256Gb Gray Máy đẹp 99% 10.800.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 9.7″ 128Gb Rose Máy đẹp 99% 9.990.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 9.7″ 128Gb Gold Máy đẹp 99% 9.800.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 9.7″ 128Gb Silver Máy đẹp 99% 9.800.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 9.7″ 128Gb Gray Máy đẹp 99% 9.500.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 9.7″ 32Gb Rose Máy đẹp 99% 9.200.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 9.7″ 32Gb Gold Máy đẹp 99% 9.200.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 9.7″ 32Gb Silver Máy đẹp 99% 9.200.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Pro 9.7″ 32Gb Gray Máy đẹp 99% 8.800.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Gen 6-128Gb Rose Máy đẹp 99% 8.800.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Gen 6-128Gb Gold Máy đẹp 99% 8.800.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Gen 6-128Gb Silver Máy đẹp 99% 8.500.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Gen 6-128Gb Gray Máy đẹp 99% 8.500.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Gen 6-32Gb Rose Máy đẹp 99% 7.990.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Gen 6-32Gb Gold Máy đẹp 99% 7.800.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Gen 6-32Gb Silver Máy đẹp 99% 7.800.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Gen 6-32Gb Gray Máy đẹp 99% 7.800.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Gen 5-128Gb Gold Máy đẹp 99% 8.000.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Gen 5-128Gb Silver Máy đẹp 99% 8.000.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Gen 5-128Gb Gray Máy đẹp 99% 7.800.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Gen 5-32Gb Gold Máy đẹp 99% 7.200.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Gen 5-32Gb Silver Máy đẹp 99% 7.200.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Gen 5-32Gb Gray Máy đẹp 99% 6.800.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Air 2 128Gb Gold Máy đẹp 99% 8.100.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Air 2 128Gb Silver Máy đẹp 99% 8.100.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Air 2 128Gb Gray Máy đẹp 99% 7.900.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Air 2 64Gb Gold Máy đẹp 99% 7.800.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Air 2 64Gb Silver Máy đẹp 99% 7.500.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Air 2 64Gb Gray Máy đẹp 99% 7.500.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Air 2 32Gb Gold Máy đẹp 99% 7.200.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Air 2 32Gb Silver Máy đẹp 99% 6.900.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Air 2 32Gb Gray Máy đẹp 99% 6.900.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Air 2 16Gb Gold Máy đẹp 99% 6.300.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Air 2 16Gb Silver Máy đẹp 99% 6.200.000 www.macbookgiasi.vn
iPad Air 2 16Gb Gray Máy đẹp 99% 6.200.000 www.macbookgiasi.vn