Bảng Báo Giá Apple Watch New tại Macbook Giá Sỉ

New 100%: Apple Watch còn nguyên seal hay hàng nguyên seal nghĩa là máy vẫn chưa được Active (Kích hoạt). Bạn có thể kiểm tra xem Apple Watch của mình có thực sự là Brannew (mới kính coong) hay không thông qua trang web của Apple check ngày mua Apple Watch, xem ngày active. Nếu chiếc Apple Watch của bạn vẫn còn nguyên hộp và có đầy đủ bộ phụ kiện chính hãng thì nó là máy mới 100%.

AW SERIES 6 NEW GPS Tình Trạng GIÁ BÁN (VNĐ) Chi tiết
44mm Xanh dương New 100% 13.200.000 www.macbookgiasi.vn
44mm Đỏ New 100% 13.200.000 www.macbookgiasi.vn
44mm Vàng New 100% 13.200.000 www.macbookgiasi.vn
44mm Trắng New 100% 13.200.000 www.macbookgiasi.vn
44mm Đen New 100% 13.200.000 www.macbookgiasi.vn
40mm Xanh dương New 100% 12.800.000 www.macbookgiasi.vn
40mm Đỏ New 100% 12.800.000 www.macbookgiasi.vn
40mm Vàng New 100% 12.800.000 www.macbookgiasi.vn
40mm Trắng New 100% 12.800.000 www.macbookgiasi.vn
40mm Đen New 100% 12.800.000 www.macbookgiasi.vn
AW SERIES SE NEW LTE Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
44mm Vàng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
44mm Trắng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
44mm Đen New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
40mm Vàng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
40mm Trắng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
40mm Đen New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
AW SERIES SE NEW GPS Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
44mm Vàng New 100% 13.200.000 www.macbookgiasi.vn
44mm Trắng New 100% 13.200.000 www.macbookgiasi.vn
44mm Đen New 100% 13.200.000 www.macbookgiasi.vn
40mm Vàng New 100% 12.800.000 www.macbookgiasi.vn
40mm Trắng New 100% 12.800.000 www.macbookgiasi.vn
40mm Đen New 100% 12.800.000 www.macbookgiasi.vn
AW SERIES 5 NEW TITANIUM Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
5-44mm Đen/Trắng Hermes New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
5-40mm Đen/Trắng Hermes New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
5-44mm Đen/Trắng Dây Da New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
5-44mm Đen/Trắng Dây Thép New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
5-44mm Đen/Trắng Dây Cao Su New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
5-40mm Đen/Trắng Dây Da New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
5-40mm Đen/Trắng Dây Thép New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
5-40mm Đen/Trắng Dây Cao Su New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
AW SERIES 5 NEW BẢN THÉP Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
5-44mm Trắng Đen Vàng Dây Thép New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
5-44mm Trắng Đen Vàng Dây Cao Su New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
5-40mm Trắng Đen Vàng Dây Cao Su New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
5-40mm Trắng Đen Vàng Dây Thép New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
AW SERIES 5 NEW LTE Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
5-44mm Đen New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
5-44mm Trắng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
5-44mm Hồng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
5-40mm Đen New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
5-40mm Trắng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
5-40mm Hồng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
AW SERIES 5 NEW GPS Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
5-44mm Đen New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
5-44mm Trắng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
5-44mm Hồng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
5-40mm Đen New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
5-40mm Trắng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
5-40mm Hồng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
AW SERIES 4 NEW BẢN THÉP Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
4-44mm Trắng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
4-40mm Vàng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
4-44mm Trắng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
4-40mm Vàng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
AW SERIES 4 NEW LTE Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
4-44mm Đen New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
4-44mm Trắng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
4-44mm Hồng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
4-40mm Đen New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
4-40mm Trắng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
4-40mm Hồng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
AW SERIES 4 NEW GPS Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
4-44mm Đen New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
4-44mm Trắng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
4-44mm Hồng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
4-40mm Đen New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
4-40mm Trắng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
4-40mm Hồng New 100% Liên Hệ www.macbookgiasi.vn
AW SERIES 3 NEW Tình Trạng Giá bán (VNĐ) Chi tiết
3-42mm LTE New 100% 7.500.000 www.macbookgiasi.vn
3-38mm LTE New 100% 6.600.000 www.macbookgiasi.vn
3-42mm GPS New 100% 6.800.000 www.macbookgiasi.vn
3-38mm GPS Hồng New 100% 7.300.000 www.macbookgiasi.vn
3-38mm GPS New 100% 6.200.000 www.macbookgiasi.vn